RESUME.

Assoc. Dr. Ozan Luay ABBAS graduated from high school in 1998 with the ninth degree nationwide. He completed his medical education at Başkent University Faculty of Medicine and graduated in 2006 with honors. He completed his Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery specialization training at Başkent University. He received micro-surgery training in the laboratory of the Neurosurgery Clinic of the University of Zurich. After completing his residency, he worked at Ahi Evran University. While performing many operations during this period, he was accepted as a member of the European Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association (EBOPRAS) with his success in the written and oral exams held in Belgium and Greece.

He was appointed as Assistant Professor in 2014 and served as the head of Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery between 2014 and 2018. He became Associate Professor in 2020. Between 2018 and 2020, he worked at  Memorial Ankara Hospital. He opened his own clinic in January 2021.

Working as a coordinator in many experimental studies in the field of stem cells, Assoc. Dr. Ozan Luay ABBAS was awarded two national science awards for his work on facial paralysis and severed limbs.

Assoc. Dr. Ozan Luay ABBAS is a member of the American Society of Plastic Surgery (ASPS), the Turkish Plastic and Reconstructive Surgery Association (TPRECD), the Aesthetic Plastic Surgery Association (EPCD) and the Emergency Hand Surgery and Microsurgery Association (ACELEMDER).

LANGUAGES

ARABIC
NATIONAL LANGUAGES

ENGLISH
ADVANCED

FRENCH
BEGINNER

MY EDUCATIONAL INFORMATION
1996-2006
DEGREE
Baskent Unıversıty Faculty of Medıcıne
2007-2012
EXPERTISE IN MEDICINE
Baskent Universıty Faculty of Medıcıne
Plastıc, Reconstructıve and Aesthetıc Surgery Department
AKADEMİK GÖREVLERİM
2007-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
2012-2018
YARDIMCI DOÇENT
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
2020
DOÇENT
Memorial Ankara Hastanesi
İDARİ GÖREVLERİM
2014-2018
ANABİLİM DALI BAŞKANI
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
2014-2018
KLİNİK SORUMLUSU
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
2014-2018
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
MESLEKİ DENEYİMİM
2007-2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
2012-2018
YARDIMCI DOÇENT
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
2018-Halen
UZMAN DOKTOR
Memorial Ankara Hastanesi
ÜYESİ OLDUĞUM BİLİMSEL KURULUŞLAR
AMERİKAN PLASTİK CERRAHİ CEMİYETİ
 
TÜRK ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
TÜRK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ
 
ACİL EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ DERNEĞİ
UZMANLIK TEZİM

2012 yılında danışmanlığını Prof. Dr. Hüseyin BORMAN’ın yaptığı “İskemiye İkincil Damarlanma Esnasında Çentik Sinyal Yolağının Rolü: Deneysel Çalışma” isimli tezimi sunarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığımı tamamlayıp Uzman Doktor ünvanını aldım.

YETERLİK BELGELERİM
EUROPEAN BOARD OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY

Selanik
2013

 
TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİK BELGESİ

Ankara
2014

ÖDÜLLERİM
TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI, DENEYSEL DALDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

“Deneysel Bacak Replantasyonu Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Siyatik Sinir İyileşmesine Etkileri: İşlevsel, Elektrofizyolojik, Histomorfometrik ve İmmünohistokimyasal Analiz” isimli çalışma ile.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2017

 
TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI, DENEYSEL DALDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

“Deneysel Yüz Felci Modelinde YağDokusu Kökenli Kök Hücre Uygulaması ile Çapraz Yüz Sinir Boyunca Akson Yenilenmesinin Arttırılması” isimli çalışma ile.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2014

PROF. DR. İHSAN NUMANOĞLU BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

“Duman İnhalasyonunun Eşlik Ettiği Yanıklarda Kan IL6, TNF-alfa, ve If-gama Düzeyleri ve Akciğer Dokusunda İmmün Aktivite” isimli çalışma ile.

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 2010

 
KRAL FAHD ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Lise mezuniyet puanı ile ülke çapında yedincilik derecesi nedeni ile

Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanlığı, Suudi Arabistan, 1998

KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞEKKÜR PLAKETİ

Kırşehir ilinde yüksek hasta memnuniyeti nedeni ile

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2014

AKADEMİK SERTİFİKALARIM
MİKROCERRAHİ EĞİTİM SERTİFİKASI

Zürih Üniversitesi, Zürih
2012

DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI

Kobay A.Ş., Ankara
2015

BURNS DERGİSİ SEÇKİN HAKEMLİK SERTİFİKASI

Burns Editors, Elsevier, Amsterdam
2017

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKASI

Ahi Evran Üniversitesi
2018

TEMEL İYİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİFİKASI

Uzaktan Eğitim Programı
2018

İLERİ İYİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİFİKASI

Uzaktan Eğitim Programı
2018

BİLİMSEL PROJELERİM
BACAK REPLANTASYONU SONRASI
MEZENKİMAL KÖKENLİ KÖK HÜCRE
UYGULAMASININ SİYATİK SİNİR
İYİLEŞMESİNE ETKİSİ

Araştırma Projesi,
Yürütücü,  2017

ÜÇ FARKLI TİPTE KÖK HÜCRE
UYGULAMASI İLE YANIK STAZ
ZONUNDA HAYATİYETİN
ARTTIRILMASI

Araştırma Projesi,
Yürütücü,  2016

NİKOTİNİZE EDİLMİŞ SIÇANLARDA
ÇENTİK SİNYAL YOLAĞININ
BASKILANMASI İLE TRAM FLEP
HAYATİYETİNİN ARTTIRILMASI

Araştırma Projesi,
Yürütücü, 2015

ÇENTİK SİNYAL YOLAĞININ
BASKILANMASI İLE YANIK STAZ
ZONUNDA HAYATİYETİN
ARTTIRILMASI

Araştırma Projesi,
Yürütücü, 2015

YAĞ DOKUSU KÖKENLİ KÖK HÜCRE
UYGULAMASI İLE ÇAPRAZ YÜZ SİNİR
GREFTİ BOYUNCA AKSON
YENİLENMESİNİN ARTTIRILMASI

Araştırma Projesi,
Yürütücü,  2015 

ÇENTİK SİNYAL YOLAĞININ
BASKILANMASI İLE FLEP
HAYATİYETİNİN ARTTIRILMASI:
DENEYSEL ÇALIŞMA

Araştırma Projesi,
Yürütücü, 2013

İSKEMİYE İKİNCİL DAMARLANMA
ESNASINDA ÇENTİK SİNYAL
YOLAĞININ ROLÜ: DENEYSEL
ÇALIŞMA

Araştırma Projesi,
Yürütücü, 2012

HIPOTERMİNİN
DERİDEKİ ANJİYOGENEZ
ÜZERİNE ETKİSİ:
DENEYSEL ÇALIŞMA

Araştırma Projesi,
Araştırmacı, 2009

YANIKTA STAZ ZONU
NEKROZUNU ÖNLEYEN
GÜVENLİ BİR İLAÇ:
N-ASETİL SİSTEİN

Araştırma Projesi,
Araştırmacı, 2008

KONGRE KATILIMLARIM
EURAPS RESEARCH COUNCIL 6TH ANNUAL MEETING

2017
Pisa – İtalya

THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESS ON STEM CELL AND CELLULAR THERAPIES

2015
Antalya – Türkiye

9th BAPARAS
CONGRESS

2015 
Selanik – Yunanistan

EURAPS RESEARCH COUNCIL
3RD ANNUAL MEETING

2014
Ischia Adası – İtalya

EURAPS RESEARCH COUNCIL
2ND ANNUAL MEETING

2013
Antalya – Türkiye

39. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2017
Antalya – Türkiye

XI. ULUSAL
YARA KONGRESI

2016
Antalya – Türkiye

37. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2015
Ankara – Türkiye

36. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2014
İstanbul – Türkiye

34. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2012
Antalya – Türkiye

I. ULUSAL ÇOCUK
YANIKLARI KONGRESI

2011
Antalya – Türkiye

33. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2011
İzmir – Türkiye

KURS VE ÇALIŞTAY KATILIMLARIM
NİTELİKLİ AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ KURSU

Ahi Evran Üniversitesi
29.03.2018 – 29.03.2018 

WILEY YAZAR ÇALIŞTAYI

Ahi Evran Üniversitesi
31.10.2017 – 31.10.2017 

7TH INTERNATIONAL EURASIAN AESTHETIC PLASTIC SURGERY COURSE & 3RD ISTANBUL ADVANCED RHINOPLASTY COURSE

Hilton Istanbul Convention Center
18.06.2015 – 21.06.2015 

BIRINCI HACETTEPE MAKALE YAZIM ÇALIŞTAYI

Hacettepe Üniversitesi
01.10.2014 – 02.10.2014 

VI. RHINOPLASTY COURSE AND II. ISTANBUL INTERNATIONAL RHINOPLASTY COURSE

Bahçeşehir University
10.05.2013 – 12.05.2013 

TPRCD IV. PLASTIK CERRAHI OKULU, TEMEL PLASTIK CERRAHI BECERILERI

Ilıca Hotel
23.04.2011 – 30.04.2011 

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMITE CERRAHISI DERNEĞI EL CERRAHISI KURSU

Ufuk Üniversitesi
20.11.2009 – 22.11.2009 

ANKARA CERRAHI DERNEĞI YANIK KURSU

Başkent Üniversitesi
11.04.2009 – 11.04.2009

DAMAK DUDAK YARIKLARININ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KURSU

Hacettepe Üniversitesi
01.05.2008 – 02.05.2008

İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞI KURSU

Başkent Üniversitesi
07.06.2001 – 08.06.2001 

HAKEMLİK YAPTIĞIM DERGİLER
EDİTÖRLÜK YAPTIĞIM DERGİLER